Výsledky OS CHPH Chomutov 2020

OS CHPH Chomutov pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH CM IM Start z protokolu
01 9.5. Benešov P1P2 HE RO 120 20/7 R K
02 16.5. Havlíčkův Brod P1P2 HE RO 180 20/7 K R K
03 23.5. M.Budějovice P1P2 HE RO 220 20/7 K R K
04 30.5. Hustopeče P1P2 HE RO 280 20/7 K R K 5/3
05 6.6. Bratislava 1 P1P2 HE RO 375 20/7 S R S 5/3
06 13.6. Komárno 1 P1P2 HE RO 460 20/7 S S 5/3
07 20.6. Znojmo 1 P1P2 HE RO 240 20/7 R K,
08 27.6. Anony ZZ P1P2 HE RO 610 10/4 S,D S,D 5/3
09 4.7. Bratislava 2 P1P2 HE RO 375 20/7 S S 5/3
10 12.7. Komárno 2 P1P2 HE RO 460 20/7 S S 5/3
11 18.7. Znojmo 2 P1P2 HE RO 240 20/7 K R K
12 26.7. Abony 2 P1P2 HE RO 610 10/4 S,D S,D 5/3
13 1.8. Bratislava 3 P1P2 HE RO 375 20/7 S S 5/3
14 29.8. Benešov P1P2 HE RO 120 30/7 MH MH
15 5.9. Humpolec P1P2 HE RO 180 30/7 MH MH
16 12.9. Kámen P1P2 HE RO 190 30/7 MH MH
17 19.9. M.Budějovice 1 P1P2 HE RO 220 30/7 MH MH
18 26.9. M.Budějovice 2 P1P2 HE RO 220 30/7 MH MH
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství OS - PROFI
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H
 Olymp. I