Výsledky OS CHPH Pardubice 2020

OS CHPH Pardubice pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH CM IM Start z protokolu
01 15.5. Slaný P1P2 HE RO 140 R závod
02 17.5. Chomutov 1 P1P2 HE RO 195 14/6 K K
03 24.5. Bošov 1 P1P2 HE RO 200 14/6 K K
04 30.5. Chomutov 2 P1P2 HE RO 195 14/6 K R K
05 30.5. Gotha 1 P1P2 HE RO 390 14/5 S S 5/3
06 6.6. Bošov 2 P1P2 HE RO 200 14/6 R K
07 6.6. Gotha 2 P1P2 HE RO 390 14/5 S S 5/3
08 13.6. Cheb 1 P1P2 HE RO 270 14/6 K R K
09 --- Neustadt-Wied 1 (Koblenz) P1P2 HE RO 605 10/4 D D 5/3
10 22.6. Chomutov 3 P1P2 HE RO 195 14/6 R
11 22.6. Gotha 3 P1P2 HE RO 390 14/5 S S 5/3
12 28.6. Cheb 2 P1P2 HE RO 270 14/6 R K
13 28.6. Neustadt-Wied 1 (Koblenz) P1P2 HE RO 605 10/4 D D 5/3
14 5.7. Bošov 3 P1P2 HE RO 200 14/6 R
15 5.7. ZZ Darmstadt P1P2 HE RO 525 14/5 S S 5/3
16 13.7. Gotha 4 P1P2 HE RO 390 14/5 S S 5/3
17 11.7. ZZ Oostende-Knokke P1P2 HE RO 905 6/3 D D
18 18.7. Bošov 4 P1P2 HE RO 200 14/6
19 18.7. Gotha 5 P1P2 HE RO 390 14/5 S S 5/3
20 25.7. Cheb 3 P1P2 HE RO 270 14/6 R
21 25.7. Neustadt-Wied 2 (Koblenz) P1P2 HE RO 605 10/4 D D 5/3
22 1.8. Gotha 6 P1P2 HE RO 390 14/5 S S 5/3
23 ZZ Hockenheim P1P2 HE RO 540 R závod
24 ZZ Hannut P1P2 HE RO 780 6/3 D D
25 22.8. Slaný P1P2 HE RO 140 20/6 MH MH
26 29.8. Chomutov 1 P1P2 HE RO 195 20/6 MH MH
27 5.9. Chomutov 2 P1P2 HE RO 195 20/6 MH MH
28 12.9. Chomutov 3 P1P2 HE RO 195 20/6 MH MH
29 22.9. Chomutov 4 P1P2 HE RO 195 20/6 MH MH
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství královské
 Mistrovství pásmo 1
 Mistrovství pásmo 2
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství holubic
 Mistrovství ročních
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H
 Procentuální úspěšnost ZO - OS
 Procentuální úspěšnost ZO - pásmo 1
 Procentuální úspěšnost ZO - pásmo 2
 Procentuální úspěšnost ZO - holubice
 Procentuální úspěšnost ZO - roční
 Procentuální úspěšnost ZO - holoubata
 Olymp. I