Výsledky ČS CHPH 2023

Zemské závody ČS CHPH
01 15.7. ZZ Oostende
pásmo č. 1
pásmo č. 2
02 15.7. ZZ Oravita
pásmo č. 1
pásmo č. 2
Závody ČS CHPH - západ
01 2.7. Eschweiler
02 9.7. Kirchberg
03 15.7. ZZ Oostende
04 30.7. Überhern
Závody KUDT (OS CHPH Lidice, Praha, Polabí , Středočeské)
01 17.6. Uberhern 1
02 2.7. Eschweiler
03 15.7. OOSTENDE
04 30.7. Uberhern 2

Pořadí KUDT

Závody MDTVČ (OS CHPH Pardubice, Východočeská)
01 18.6. Montabour 1
02 2.7. Eschweiler
03 15.7. ZZ Oostende
04 30.7. Überhern

Pořadí MDTVČ

Eso H MDTVČ

Eso He MDTVČ

Závody MKSTVČ (OS CHPH Pardubice + Východočeská)
01 27.5. Cheb 1
02 3.6. Bamberg 1
03 10.6. Bamberg 2
04 18.6. Cheb 2
05 24.6. Bamberg 3
06 2.7. Cheb 3
07 9.7. Kirchberg
08 15.7. Cheb 4
09 23.7. Bamberg 4
10 30.7. Bamberg 5
11 30.9. Bamberg

Pořadí MKSTVČ

Závody OS CHPH Praha + Polabí + Středočeské + Lidice
01 4.6. Heilbron
02 9.7. Kirchberg 3
Závody OS CHPH Praha + Polabí + Středočeské
01 28.5. Kirchberg 1
02 4.6. Heilbron
03 11.6. Ansbach
04 25.6. Kirchberg 2
05 9.7. Kirchberg 3
06 23.7. Kirchberg 4
07 23.9 Amberg
08 30.9. Ansbach
Závody OS CHPH Praha + Středočeské
01 14.5. Amberg 1
02 21.5. Schwabach 1
03 28.5. Kirchberg 1
04 11.6. Ansbach
05 17.6. Uberhern 1
06 17.6. Amberg 3
07 25.6. Kirchberg 2
08 2.7. Eschweiler
09 2.7. Amberg 4
10 9.7. Kirchberg 3
11 15.7. OOSTENDE
12 15.7. Schwabach 2
13 23.7. Kirchberg 4
14 30.7. Uberhern 2
15 10.9. Amberg 1
16 17.9. Amberg 2

Pořadí

Závody ČS CHPH - východ
01 17.6. Abony 1
02 1.7. Nadlac 1
03 15.7. ZZ Oravita
04 29.7. Nadlac 2

Pořadí

Eso

Závody OS CHPH České Budějovice + Tábor + Prácheň + Domažlice
01 17.9. Bratislava
02 24.9. Nitra
Závody OS CHPH České Budějovice + Tábor + Prácheň
01 11.6. Sazdice 2
02 25.6. Sazdice 3.
03 9.7. Sazdice 4.
04 15.7. Sazdice 5
05 23.7. Sazdice 6
06 17.6. Debrecín
07 1.7. Nadlac 1
08 15.7. ZZ Oravita
09 29.7. Nadlac 2
Závody OS CHPH Tábor + Prácheň
01 29.7. Šahy Sazdice VI
Závody OS CHPH Náchod + Podoubraví
01 18.06. Martonvasár-1 koo.
02 09.07. Bicske-1
03 15.07. Martonvasár-2 koo
04 23.07. Martonvasár-3 koo

Pořadí

Závody OS CHPH Louny + Karlovy Vary + Chomutov
01 17.6. Abony 1
Závody OS CHPH Louny + Chomutov
01 3.6. Bratislava 1
Závody OS CHPH Louny + Karlovy Vary
01 10.6. Komárno 1