Výsledky OS CHPH Náchod 2023

OS CHPH Náchod pásma holubice roční km mistři Soutěže ČS CHPH CM IM
01 06.05. Šlapanice P1P2 HE RO 153 30/7 R
02 13.05. Břeclav-1 P1P2 HE RO 197 30/7 KT R A
03 20.05. Malacky-1 P1P2 HE RO 231 30/7 KT R A
04 27.05. Malacky-2 P1P2 HE RO 231 30/7 KT R A
05 03.06. Rusovce mem.M.S. P1P2 HE RO 275 30/7 R A
06 10.06. Komárno-1 P1P2 HE RO 332 30/5 ST B 5/3
07 18.06. Martonvasár-1 koo. P1P2 HE RO 392 30/5 ST B 5/3
08 24.06. Komárno-2 P1P2 HE RO 332 30/5 ST B 5/3
09 01.07. Nadlac-1-koop. P1P2 HE RO 588 10/3 DT C 5/3
10 01.07. Malacky-3 P1P2 HE RO 231 30/7 KT R A
11 09.07. Bicske-1 koop. P1P2 HE RO 375 30/5 ST B 5/3
12 15.07. Oravita-ZZ koop. P1P2 HE RO 710 6/3 DT C 5/3
13 15.07. Martonvasár-2 koo P1P2 HE RO 392 30/5 ST
14 23.07. Martonvasár-3 koo P1P2 HE RO 392 30/5 B 5/3
15 29.07. Nadlac-2 -koop P1P2 HE RO 588 10/3 DT C 5/3
16 21.08. Šlapanice P1P2 HE RO 153 30/7 H
17 28.08. Hustopeče-1 P1P2 HE RO 176 30/7 H
18 04.09. Břeclav- P1P2 HE RO 197 30/7 H
19 11.09. Malacky-1 P1P2 HE RO 231 30/7 H
20 18.09. Malacky-2 P1P2 HE RO 231 30/7 H
 Soutěže
 Mistrovství OS
 Mistrovství OS - KT
 Mistrovství OS - ST
 Mistrovství OS - DT
 Mistrovství holubic
 Mistrovství ročních
 Mistrovství holoubat
 Výkon H
 Výkon He
 Výkon za 2 roky
 Výkon za život
 KT Čech
 ST Čech
 DT Čech
 GM Čech
 Profi mistrovství
 RO Čech
 Mistrovství holoubat Čech
 Intermistrovství
 Celostátní mistr. KT
 Celostátní mistr. ST
 Celostátní mistr. DT
 Celostátní mistr. Generální
 CS mistr. ročních
 CS mistr. holoubat
 Eso OS He
 Eso časopisu PH
 Super Eso
 Olymp. A
 Olymp. B
 Olymp. C
 Olymp. D
 Olymp. E
 Olymp. F
 Olymp. G
 Olymp. H
 Olymp. I
 Mistrovství mladých chovatelů ČS do 25let